BasisOnline
 

Hier vindt u de kalender van schooljaar 2018-2019.
Kalender 2018-2019 ouders

Op deze pagina van onze website vindt u ook allerlei informatie over hoe er wordt gewerkt op de Jenaplaneet. Door te klikken op een blauwe titel, opent u het document met informatie.
Helemaal onderaan vindt u informatie over de leerlijnen van de basisvakken spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen; wanneer leert uw kind wat?


Leerlijnen
Spelling
Rekenen groep 3,4,5
Rekenen groep 6,7
Rekenen groep 8

Het schrijven van eigen teksten op de Jenaplaneet
Doelen voor taal in groep 1
Doelen voor taal in de groepen 2/3
Doelen voor taal in de groepen 4/5
Doelen voor taal in de bovenbouw (groepen 6/7/8)
Leerlijn Nieuwsbegrip.pdf
Protocol Medicijngebruik Jenaplaneet