BasisOnlineWelkom bij de onderbouw

 
           
 


Heeft u nog geen kinderen op de Jenaplaneet en bent u zich aan het oriënteren?
Dan ontmoet onze directeur u en uw peuter graag tijdens een kennismakingsgesprek. En natuurlijk hoort daar ook een rondleiding bij.
 
Schooltijden
Maandag       8.25-15.00
Dinsdag         8.25-15.00
Woensdag     8.25-12.00
Donderdag    8.25-15.00
 Vrijdag          8.25-12.00 
                       (groep 5 t/m 8 vrijdag van 8.25-15.00) 

Om 8.25 is 's ochtends de schooldeur open en om 8.35 starten de lessen.

Overblijven
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben alle kinderen een continue rooster en gaan dus niet naar huis tussen de middag. De overblijf is door de school in eigen beheer. De kinderen lunchen een half uur samen met de juf en ze spelen een half uur onder begeleiding van gecertificeerde overblijfmoeders. Tijdens het spelen kunnen de kinderen kiezen tussen vrij buiten spelen, een spel op het voorplein, knutselen, voorlezen of spelen in de speelzaal. Het aanbod tijdens de overblijf wisselt regelmatig. Onze overblijfcoordinator is altijd op school aanwezig tijdens het overblijven.

Leerlingvolgsysteem: Kijk!

Wij toetsen de kleuters niet, maar observeren de kleuters continu om zo een  compleet en natuurlijk mogelijk (ontwikkelings)beeld van het kind te krijgen.

Hiervoor gebruiken wij het observatiesysteem KIJK! dat werkt met 17 ontwikkelingsgebieden (vanaf groep 1). Na een half jaar observeren voeren wij de gegevens in en bespreken we de (cognitieve)ontwikkeling van uw kind met u in de 10 min gesprekken.


Wij kijken naar:
* Basiskenmerken
* Betrokkenheid
* Risicofactoren

En wij observeren -De 17 ontwikkelingsgebieden
1         
    Zelfbeeld
2       
     Relatie met kinderen
3        
     Relatie met volwassenen
4        
     Spelontwikkeling
5        
     Taakgerichtheid en Zelfstandigheid
6         
    Grote motoriek
7         
    Kleine motoriek
8            Tekenontwikkeling
9            Visuele waarmening
10           Auditieve waarneming
11            Mondelinge taalontwikkeling
12            Beginnende geletterdheid
13            Lichaamsorientatie
14            Ruimtelijke Orientatie
15            Tijdsorientatie
16            Beginnende gecijferdheid
17            Logisch denken

                                    
 
Hoe ziet een dag in groep 0/1 er uit?


8.25   uur        De schooldeur gaat open.
8.35-9.00        Kring
9.00-10.00      Buitenspelen of gymmen in de speelzaal.
10.00-10.30    Fruitkring (eten en drinken)
10.30-11.15    Werken (o.a. spelen in de hoeken)
11.30-12.15    Overblijven
12.15-12.30    uitloop van de overblijf evt nog door eten of ontspannen
12.30-13.00    Kring
13.00-14.00    Werken (o.a. spelen in de hoeken)  
14.00-15.00    Buitenspelen 
 

          


handig om te weten